Hur tänker du kring karriär och vilka är dina drivkrafter? Våga hjälper dig att bli medveten om hur du tänker och hur det påverkar dina karriärmöjligheter.

Karriär innebär inte bara att bli chef utan kan vara att fördjupa din kompetens som specialist, att utveckla och bredda din kompetens eller att pröva något helt nytt. Det är dina drivkrafter som är det intressanta. Vad driver dig?

Våga använder ett webbaserat verktyg där du svarar på ett frågeformulär. Du får sedan en genomgång av din profil, information om vilken typ av arbete du skulle trivas bäst med och vilken omgivnings- och samarbetsform som gör dig mest effektiv. Våga ger dig också möjlighet att reflektera över din fortsatta strategi på bästa sätt.

Kontakta Våga om du vill veta mer!

 

 

Share This