Kan Vågas karriärnätverk vara något för dig? Våga bjuder in till frukostmöten där du får träffa andra som också är intresserade av utveckling i arbetslivet.

På Vågas karriärnätverk får du möjlighet att både söka och knyta nya kontakter. Här på de frukostmöten som Våga arrangerar träffar du likasinnade med det gemensamma att alla är intresserade av utveckling i arbetslivet. Du får inspiration, ny energi och personlig utveckling. Varmt välkommen.

Kontakta Våga om du vill veta mer!

 

Share This