Med hjälp av Kkikk-spelet kan du utveckla en idé eller nya lösningar på en aktuell frågeställning och samtidigt träffa ett intressant nätverk som hjälper dig att tänka smartare. 

Kkikk-spelet är ett brainstormingverktyg som sätter fokus på olika frågor och ger klarhet hur man kan gå vidare på smartast sätt. Spelet används t ex i ledningsgrupper, team och för chefer som behöver tänka utanför boxen. På köpet ökar motivationen hos varje deltagare. Kkikk-spelet är ett verktyg för att tänka tillsammans, skapa en reflekterande dialog och bidra till intressanta lösningar och vägval framåt. Detta spel har använts i många år och utvärderingarna är mycket positiva.

 

spela Kkikk

spela Kkikk

Så fungerar det

Som kreativ coach leder Våga processen för individ och grupp att skapa en reflekterande dialog och hitta stöd i att utveckla idéer och strategier. 

Varje deltagare tar upp sitt eget case, till exempel hur man ska nå önskat resultat på bästa sätt. Spelledaren håller tempot uppe, ser till att alla får spela, summerar idéflödet och lotsar till beslut. Runt varje spelbord sitter max sex deltagare.

Våga arrangerar spelmöten med upp till sex deltagare. Kontakta Våga om du vill veta mer!

Share This