våga nu

Inte sen

Kompetenser Våga

Våga utbildar dig och ditt nätverk med karriärrådgivning och coachning. Våga arbetar för företag, organisationer och privatpersoner.

 

  • Våga är utbildad nätverksledare och karriärcoach, certifierad i Decision Dynamics Career View, och har genomfört karriärprofiler för både medarbetare och chefer.
  • Våga har uppdrag som kursledare för flera aspirantprogram för framtida ledare i Västmanland och Uppland.
  • Våga har gedigen kompetens inom affärsutveckling, mentorskap och EU-projektledning. Ledstjärnan är att coacha och leda affärsnätverk med fokus på erfarenhetsutbyte och affärssamverkan.
  • Våga är en driven projektledare med erfarenhet av att koordinera flera nationella ESF-projekt, senast Kompetensbron. Där har Våga implementerat resultat från projektet i form av kompetensförsörjningsplan och aktiviteter.
  • Våga har initierat och varit nätverksledare för professionella nätverk och strategigrupper.
  • Våga har specifik kompetens kring kvinnors företagande och EU-projekt samt många internationella kontakter.

 

Projektledning

Våga har lett både små och stora EU-projekt, som till exempel ESF-projektet Kompetensbron, ett nationellt samverkansprojekt med fokus på kompetensutveckling, kompetensöverföring och generationsväxling i åtta kommuner.

 

Kompetensbron

I min roll som HR-konsult har jag implementerat resultat från Kompetensbron. Uppdraget har innefattat att göra en kompetensförsörjningsplan för kommunen. Jag har initierat och genomfört både aspirantprogram för nya ledare och mentorprogram för chefer i samverkan med andra kommuner, etablerat metoden lärande nätverk, bistått med chefsstöd, ansvarat för chefsrekryteringar och karriärcoaching. Jag har utvecklat och kvalitetssäkrat rekryteringsprocessen genom kompetensbaserad rekrytering.

 

Howdy – hur mår du? – Teknik möter behov av hälsoförebyggande arbete

Howdy är en proaktiv app som mäter trivsel och hälsa både på jobet och hemma. Deltagarna får svara på fem frågor om sömn, energi och motivation. Frågorna besvaras var 14:e dag och är forskningsbaserade utifrån WHO:s definition. Våga är projektledare i en kommun som nu driver ett pilotprojekt med Howdy.

Läs mer om Howdy här.

 

Volontäruppdrag Rädda Barnen

Sedan våren 2017 är jag distriktsordförande i Rädda Barnens distrikt Västmanland.

Share This