Våga har blivit intervjuad av Howdy/Worklife Barometer i samband med arbetet med Howdy i Håbo kommun.

Som HR-konsult på Håbo kommun har Våga fungerat som koordinator för ett projekt med verktyget Howdy. Projektet startade som ett pilotprojekt i januari 2017 där 100 personer började använda sig av Howdy.

Användarna är fördelade över två skolor, en förskola och kommunens HR-avdelning. Samtliga användare har själva gett sitt samtycke till att medverka i pilotprojektet och det ger pilotprojektet en bra utgångspunkt.

– Det är viktigt för mig som koordinator av projektet att alla deltar av eget intresse. Jag vill inte att våra medarbetare ska tvingas på något ovanifrån, utan istället vill jag inspirera våra medarbetare till att delta aktivt i dialogen kring bra arbetsmiljö.

Läs hela intervjun här

Share This